นักลงทุนสัมพันธ์

นางสาวกัญจภรณ์ กิตติอัมพานนท์
ห้องเลขที่ บี3601 อาคารซีดับเบิ้ลยู
ทาวเวอร์ ชั้น 36 เลขที่ 90
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10310
โทรศัพท์ : (02) 768 8888
แฟกซ์ : (02) 768 8889
อีเมล์ : investorrelations@oishigroup.com

ชื่อ - นามสกุล :*
บริษัท:
อีเมลล์:* 
โทรศัพท์ :
เรื่อง:*
ข้อความ:*
เพื่อป้องกันและลดปัญหาสแปมเมล์ กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฎด้านล่างนี้