ข่าวสารล่าสุด

ราคาหลักทรัพย์

OISHI 84.00 1.50
-1.75%
ปริมาณ (หุ้น) 3,100
สูงสุด ต่ำสุด วันก่อนหน้า เปิด
85.75 84.00 85.50 85.75
ปรับปรุงล่าสุด: 07 ธันวาคม 2561 16:37

งบการเงิน

รายปี 2561

งบการเงิน
รายปี 2561


ดาวน์โหลด

รายงานประจำปี

ปี 2560

รายงานประจำปี 2560


ดาวน์โหลด

การแจ้งเบาะแส

ช่องทาง
การแจ้งเบาะแส
และร้องเรียน

การแจ้งเบาะแส


เพิ่มเติม

Please read our General Disclaimer & Warning carefully.
Use of this Website constitutes acceptance of the Terms of Website Use.
Copyright © 2018. ThaiListedCompany.com. All Rights Reserved.