ข่าวสารล่าสุด

ราคาหลักทรัพย์

OISHI 90.00 0.25
0.28%
ปริมาณ (หุ้น) 26,500
สูงสุด ต่ำสุด วันก่อนหน้า เปิด
90.00 90.00 89.75 90.00
ปรับปรุงล่าสุด: 16 ตุลาคม 2561 16:37

งบการเงิน

ไตรมาสที่
3/2561

งบการเงิน
ไตรมาสที่
3/2561


ดาวน์โหลด

รายงานประจำปี

ปี 2560

รายงานประจำปี 2560


ดาวน์โหลด

การแจ้งเบาะแส

ช่องทาง
การแจ้งเบาะแส
และร้องเรียน

การแจ้งเบาะแส


เพิ่มเติม