ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจหลัก 2 ประเภท ได้แก่

ธุรกิจอาหาร

ธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่น มีทั้งหมด 8 แบรนด์ ดังนี้

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีสาขา ร้านอาหารรวมทั้งสิ้น 244 สาขา โดยเป็นสาขาที่เปิดดำเนินการ ในประเทศไทยซึ่งครอบคลุมการให้บริการทั้งในกรุงเทพและ ต่างจังหวัด จำนวน 239 สาขา และสาขาที่เปิดดำเนินการ ในประเทศเมียนมาร์ จำนวน 3 สาขา นอกจากนี้ ร้านอาหาร จำนวน 2 สาขา เป็นสาขาที่ให้บริการในรูปแบบของแฟรนไชส์ ได้แก่ ร้านชาบูชิ สาขาเอ็มเอ็ม เมก้ามาร์เก็ต อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว และ ร้านนิกุยะ สาขาบุรีรัมย์ คาสเซิล จังหวัด บุรีรัมย์

ธุรกิจอาหารพร้อมปรุงและพร้อมทาน (Ready to cook and Ready to eat Products)

ในปี 2559 บริษัทได้พัฒนาและออกจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม อาหารพร้อมปรุงและพร้อมทาน ทั้งแบบแช่เย็นและแช่แข็ง ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น ได้แก่ ผลิตภัณฑ์แซนวิชและเกี๊ยวซ่า รสชาติใหม่ ๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทาน ประเภท ข้าวหน้าและเส้นราเมนแบบแช่แข็ง ซึ่งส่งผลให้ยอดขายของ ธุรกิจดังกล่าวโดยรวมเติบโตสูงขึ้นจากปี 2558 ประมาณ ร้อยละ 7 ทั้งนี้ บริษัทจะยังคงพัฒนาผลิตภัณฑ์ในกลุ่มดังกล่าว ให้มีความหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของ ผู้บริโภคได้อย่างดียิ่งขึ้นและรองรับการขยายตัวของ ตลาดอาหารพร้อมทานที่มีแนวโน้มเติบโตสูงขึ้น อันเนื่อง มาจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินชีวิตและพฤติกรรม การบริโภคในปัจจุบันที่เน้นการรับประทานอาหารที่สะดวกและ รวดเร็ว ซึ่งอาหารพร้อมทานสามารถตอบสนองต่อรูปแบบ การดำเนินชีวิตและพฤติกรรมการบริโภคดังกล่าวได้เป็น อย่างดี

ธุรกิจเครื่องดื่ม

บริษัท เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มต่างๆ และมีบรรจุภัณฑ์ที่หลากหลายดังต่อไปนี้
เครื่องดื่ม รสชาติ ขวดพลาสติก ขวดแก้ว กล่อง กระป๋อง
800
ml.
500
ml.
380
ml.
400
ml.
250
ml.
320
ml.
กรีนที น้ำผึ้งผสมมะนาว  
ข้าวญี่ปุ่น    
รสดั้งเดิม      
สตรอเบอร์รี่          
สูตรไม่มีน้ำตาล          
ลิ้นจี่      
องุ่นเคียวโฮ          
ซากุระ สตรอเบอร์รี่        
คาบูเซฉะ สูตรไม่มีน้ำตาล          
สูตรน้ำตาลน้อย          
แบล็คที ชาดำผสมมะนาว          
ฟรุตโตะ สตรอเบอร์รี่ เมลอน          
แอ๊ปเปิ้ลเขียว องุ่นขาว          
ชาคูลล์ซ่า น้ำผึ้งผสมมะนาว          
โอเฮิร์บ โสมน้ำผึ้ง          
รากบัวพุทธาจีน          
รสมะขาม