English Version lang switcher
banner
 

ประวัติความเป็นมาของบริษัท

 • บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างความเติบโตแก่ธุรกิจและก้าวเป็นบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับโครงสร้างเงินทุนของบริษัทย่อยในต่างประเทศ บริษัทได้ดำเนินการเพิ่มทุนใน Oishi International Holdings Limited และ Oishi F&B (Singapore) Pte. Ltd. โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อรองรับการเพิ่มทุนของ Oishi Myanmar Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สำหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนและรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคตต่อไปนอกจากนี้ ในปีที่ผ่านมาบริษัทยังมีพัฒนาการด้านการดำเนินธุรกิจที่สำคัญในแต่ละสายธุรกิจ ดังนี้
  ธุรกิจอาหาร

  ในปี 2559 กลุ่มบริษัทโออิชิ ได้พัฒนาและยกระดับสินค้าและการให้บริการภายในร้านอาหารแบรนด์ต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัทโออิชิ ดังนี้

  1. ร้านโออิชิ แกรนด์ จัดเทศกาลอาหารพิเศษในเทศกาล “Phuket Lobster Festival 2016” ในช่วงเทศกาลวันแม่แห่งชาติโดยนำกุ้งมังกรภูเก็ต (Phuket Lobster ) มาใช้เป็นวัตถุดิบในรายการอาหารที่หลากหลายในราคาสุดพิเศษ ซึ่งกุ้งมังกรภูเก็ต ถือเป็นวัตถุดิบที่มีชื่อเสียงอย่างมากของจังหวัดภูเก็ต โดยได้รับผลตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี นอกจากนี้ ยังถือเป็นการส่งเสริมและช่วยประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภครู้จักและบริโภคกุ้งมังกรภูเก็ตอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น

  2. ร้านโออิชิ บุฟเฟต์ จัดเทศกาลอาหารสุดพิเศษตลอดปีเพื่อให้ผู้บริโภคได้สัมผัสอาหารญี่ปุ่นยอดนิยมที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น อาทิเช่น เทศกาลมากิ ที่นำเสนอซุปเปอร์ มากิ ซึ่งเป็นสุดยอดรายการอาหารฟิวชั่นมากิที่ครบทุกมิติความอร่อย และรายการอาหารใหม่ชีสลาวากระทะร้อน ซึ่งเป็นรายการอาหารที่ผสมผสานอาหารกระทะร้อนเข้ากับชีสได้อย่างลงตัว

  3. ร้านชาบูชิ บริษัทได้ดำเนินแผนงานการปรับรูปแบบการให้บริการใหม่ ภายใต้แนวคิด “Shabushi and So Much More ชาบู ซูชิและอีกมากมายล้นสายพาน” ที่ปรับการให้บริการภายในร้านอาหารโดยเน้นการสร้างคุณค่าและความหลากหลายของรายการอาหารและการให้บริการที่น่าประทับใจแก่ผู้ใช้บริการ

  4. ร้านโออิชิ ราเมน นำเสนอรายการอาหารใหม่ ได้แก่ นาเบะหรือหม้อไฟตามแบบฉบับญี่ปุ่น โดยมีการหมุนเวียนเปลี่ยนรสชาติทุกรอบระยะเวลา 2 เดือน เพื่อสร้างประสบการณ์ที่หลากหลายให้แก่ผู้บริโภค โดยได้รับผลตอบรับอย่างดีมากจากผู้บริโภค

  ธุรกิจอาหารพร้อมรับประทาน

  ในปี 2559 เนื่องจากบริษัทดำเนินธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายอาหารซึ่งถือเป็นกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคที่ใช้แล้วหมดไปอย่างรวดเร็ว (Fast-moving consumer goods) ดังนั้น บริษัทจึงจำเป็นต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ทั้งการเพิ่มความหลากหลายของกลุ่มผลิตภัณฑ์รสชาติ รูปแบบ และแบบบรรจุภัณฑ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. การออกจำหน่ายผลิตภัณฑ์แซนวิชรูปแบบใหม่ โออิชิ แซนวิชอบร้อน ซึ่งจากการศึกษาข้อมูลผู้บริโภคพบว่ากลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทนี้มีอัตราการเติบโตที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีช่องทางการจัดจำหน่ายหลักผ่านร้านแฟมิลี่ มาร์ท ซึ่งเป็นร้านสะดวกซื้อที่มีสาขาครอบคลุมทั่วประเทศ

  2. การออกจำหน่ายผลิตภัณฑ์ โออิชิ เกี๊ยวซ่ารวมรส ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมการจำหน่ายเกี๊ยวซ่าที่มีการนำเกี๊ยวซ่าต่างรสชาติถึง 5 รสชาติ ได้แก่ รสหมู รสไก่ รสกุ้ง รสหมูสาหร่าย และรสหมูทาโกะยากิ มาบรรจุจำหน่ายรวมกันในบรรจุภัณฑ์เดียวกัน โดยจัดจำหน่ายผ่านร้าน 7-Eleven ซึ่งมีสาขาครอบคลุมทั่วประเทศ

  3. การออกจำหน่ายผลิตภัณฑ์ โออิชิ แซนวิช พลัส ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์แซนวิชสูตรขนมปังโฮลวีท ที่เน้นกลุ่มเป้าหมายที่ใส่ใจสุขภาพและตอบสนองความทันสมัยที่เน้นกระแสอาหารเพื่อสุขภาพ

  4. การออกจำหน่ายผลิตภัณฑ์ โออิชิ โอปัง ซึ่งเป็นขนมปังรูปหน้าหมีสอดไส้ ที่สามารถแต่งหน้าตุ๊กตาหมีได้ตามจินตนาการของผู้บริโภคโดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักเป็นกลุ่มเด็กที่ชอบตกแต่งหน้าตุ๊กตาและจัดจำหน่ายผ่านร้าน 7-Eleven ทั่วประเทศ

  5. การขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทานแช่แข็งประเภทเส้นราเมนเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคที่นิยมบริโภคอาหารประเภทเส้นแบบญี่ปุ่น โดยจัดจำหน่ายผ่านช่องทางไฮเปอร์มาร์เก็ตและซุปเปอร์มาร์เก็ตเป็นหลัก

  ธุรกิจเครื่องดื่ม

  ในปี 2559 บริษัทมีการพัฒนาและออกจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่องรวมถึงการคิดค้นพัฒนาสินค้ารสชาติและรูปแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่เพื่อให้มีความทันสมัย ถูกใจกลุ่มวัยรุ่น และการขยายฐานการจัดจำหน่ายสินค้าไปยังกลุ่มประเทศใหม่ ๆ ดังนี้

  1. การออกจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์โออิชิ ชาเขียวกลิ่นองุ่นเคียวโฮ ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ชาเขียวเคี้ยวได้ ที่ได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี และผลิตภัณฑ์ชาเขียวโออิชิ กลิ่นซากุระ สตรอเบอร์รี่ ที่มาพร้อมกับนวัตกรรมใหม่ บรรจุภัณฑ์เปลี่ยนสีได้ตามอุณหภูมิ เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคที่ชื่นชอบการบริโภคชาเขียว ให้ได้รับความแปลกใหม่และสนุกสนานมากยิ่งขึ้น โดยเริ่มวางจำหน่ายในเดือนพฤศจิกายน 2559

  2. การขยายตลาดการจัดจำหน่ายสินค้าในต่างประเทศไปยังประเทศใหม่ ๆ ได้แก่ ประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

 • จัดตั้ง Oishi Group Limited Liability Company (OGLLC) ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพื่อรองรับโอกาสการขยายตัวของธุรกิจในต่างประเทศ
  เปิดดำเนินการร้าน “ชาบูชิ” เพิ่มอีก 1 สาขาในเมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์ ที่ Junction Square Shopping Center
  เริ่มจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชาเขียวพร้อมดื่มรสชาติใหม่ “โออิชิ คาบูเซฉะ สูตรน้ำตาลน้อย” เพื่อตอบโจทย์กลุ่มผู้บริโภคที่ชื่นชอบชาเขียวระดับพรีเมี่ยมและห่วงใยสุขภาพ
  เริ่มจำหน่ายเครื่องดื่มชาเขียวพร้อมดื่ม “โออิชิ รสแตงโม” จำหน่ายเฉพาะช่วงฤดูร้อน
  เพิ่มขนาดบรรจุภัณฑ์ใหม่ เครื่องดื่มชาเขียวพร้อมดื่ม “โออิชิ ขนาด 800 มล.”
  ปรับเปลี่ยนขนาดและรูปแบบบรรจุภัณฑ์ เครื่องดื่มชาเขียวพร้อมดื่ม “โออิชิ ฟรุตโตะ” จากขนาด 350 มล. เป็น 380 มล.
  เชิญเชฟกระทะเหล็กจากประเทศญี่ปุ่น “เชฟฮิโรยูกิ ซาไก” มารังสรรค์เมนูสุดพิเศษ ให้ลูกค้าได้ลิ้มลองภายในร้าน “โออิชิ บุฟเฟต์” ตลอดทั้งปี
  เริ่มจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มแซนวิชใหม่ ภายใต้ชื่อ “โออิชิ เทรนดี้โรล” ผ่านช่องทางร้านสะดวกซื้อ
  เริ่มจำหน่ายผลิตภัณฑ์รสชาติใหม่ของกลุ่มผลิตภัณฑ์ “โออิชิ เกี๊ยวซ่า” อาทิ เกี๊ยวซ่าไส้สไปซี่ซีฟู๊ด ไส้กระเพราหมูและไส้หมูยากินิกุ
  เริ่มจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งประเภทข้าว “โออิชิ เบนโตะ” ในหลากหลายรสชาติ ได้แก่ข้าวหมูสไปซี่ ข้าวหมูซอสญี่ปุ่น และข้าวหน้าไก่เทอริยากิโดยจำหน่ายในช่องทางไฮเปอร์มาร์เก็ตและซุปเปอร์มาร์เก็ต
  จำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ “โออิชิ คาบูเซฉะ สูตรน้ำตาลน้อย” เพื่อตอบโจทย์กลุ่มผู้บริโภคที่ชื่นชอบชาเขียวระดับพรีเมี่ยมและห่วงใยสุขภาพ และ “โออิชิ รสแตงโม” ขนาด 380 มิลลิลิตร (มล.) ซึ่งจัดจำหน่ายเฉพาะช่วงฤดูร้อน ระหว่างเดือนมีนาคม ถึงเดือนมิถุนายน เท่านั้น
  ปรับรูปแบบบรรจุภัณฑ์ชาเขียว “โออิชิ คาบูเซฉะ” ให้มีความสดใสและทันสมัย แต่ยังคงความเป็นญี่ปุ่นแบบพรีเมี่ยม และการปรับรูปแบบบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มชาดำ โซดา “โออิชิ ชาคูลล์ซ่า” เป็นกระป๋องทรงสลีค
  เพิ่มขนาดบรรจุภัณฑ์ใหม่ “โออิชิ ขนาด 800 มล.” โดยมีจัดจำหน่ายใน 3 รสชาติ ได้แก่ รสน้ำผึ้งผสมมะนาว “รสข้าวญี่ปุ่น” และ “รสลิ้นจี่” รวมถึงการปรับเปลี่ยนขนาดและรูปแบบบรรจุภัณฑ์ “โออิชิ ฟรุตโตะ” จาก ขนาด 350 มล. เป็น 380 มล.
  ขยายตลาดการจัดจำหน่ายสินค้าในต่างประเทศไปยังประเทศใหม่ ๆ ได้แก่ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีสาธารณรัฐฟินแลนด์ สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่ และไอร์แลนด์เหนือ
 • จัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ ทั้งในและต่างประเทศ อันได้แก่ บริษัท โออิชิ สแน็ค จำกัด ในประเทศไทย Oishi F&B (Singapore) Pte. Ltd. ("OSPL") ในประเทศสิงค์โปร์ และ Oishi Myanmar Limited ("OML") ในประเทศสาธารณรัฐแห่ง สหภาพเมียนมาร์ (ประเทศเมียนมาร์)
  เปิดดำเนินการร้านอาหารชาบูชิ ในเมืองย่างกุ้ง และ เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศเมียนมาร์
  ออกแซนวิชรูปแบบใหม่ "โออิชิ เทรนดี้" 3 รสชาติ ได้แก่ "แฮมไก่ชีส" "ทูน่าซีซาร์สลัด" และ "ปูอัดอลาสก้าไข่กุ้ง" เพื่อจัดจำหน่ายภายในร้านโลตัส เอ็กซ์เพรส
  ออกจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ได้แก่ เครื่องดื่มชาเขียว พร้อมดื่ม "โออิชิ คาบูเซฉะ" ซึ่งเป็นเครื่องดื่มชาเขียว ผลิตจากชาคลุมระดับพรีเมี่ยม เครื่องดื่มชาสมุนไพร พร้อมดื่ม "โออิชิ โอเฮิร์บ" และเครื่องดื่มชาผสมนม รสชาติใหม่ "โออิชิ โตเกียว บานาน่า"
  ในเดือนธันวาคม 2557 โครงการ Cold Aseptic Filling สายการผลิตที่ 3 ที่โรงงานนิคมอุตสาหกรรม นวนคร เริ่มผลิตเพื่อการพาณิชย์
 • ในเดือนมีนาคม โครงการ Cold Aseptic Filling สายการผลิตที่ 2 ที่อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี เริ่มผลิต
  เพื่อการพาณิชย์
  เปิดดำเนินการครัวกลางแห่งใหม่ที่อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
  นำชาเขียวผสมผลไม้ "ฟรุตโตะ" กลับมาขายอีกครั้ง พร้อมออกรสชาติใหม่ 3 รสชาติได้แก่ "สตรอเบอรี่
  และเมลอน", "เลมอนและเบอรี่" และ "แอ๊ปเปิ้ลเขียวและองุ่นขาว"
  ออกเครื่องดื่มชาเขียวพร้อมดื่มรสชาติใหม่ "ลิ้นจี่"
  ออกแซนวิชรสชาติใหม่ "หมูอบชีส" และเกี๊ยวซ่า รสชาติใหม่ "หมูทาโกะยากิ"
  ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนเพิ่มอีก 4 โครงการ สำหรับ ที่นิคมอุตสาหกรรมนวนคร และที่อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี
 • เปิดตัวผลิตภัณฑ์สาหร่ายทอดกรอบ "โอโนริ"
  ออกเครื่องดื่มชาเขียวแบบกล่อง UHT ลายการ์ตูน "One Piece"
  เปิดให้บริการร้านข้าวหน้าสไตล์ญี่ปุ่น "คาคาชิ"
  ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนสำหรับโครงการ Cold Aseptic Filling สายการผลิตที่ 2
  ออกผลิตภัณฑ์ชาเขียวขวดแก้วแบบคืนขวด
 • ออกเครื่องดื่มชาเขียวผสมน้ำผลไม้ Fruito
  ออกเครื่องดื่มชาเขียวกระป๋องผสมโซดาเป็นครั้งแรกของประเทศไทย
  เปิดร้านอาหาร Nikuya ยากินิกุ บุฟเฟต์ปิ้งย่างในสไตล์ญี่ปุ่น
 • ออกเครื่องดื่มรสชาติใหม่ Goji Berry
  ซื้อที่ดินเพิ่มเติมที่โรงงานนวนคร ทำให้มีพื้นที่เพิ่มขึ้นเป็น 61.5 ไร่
  ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนเพิ่มสำหรับสองโครงการคือ Cold Aseptic Filling และ UHT
 • เปิดให้บริการร้านอาหารอุด้งและโซบะ Kazokutei แฟรนไชส์จากประเทศญี่ปุ่น
  ปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ อะมิโน โอเค มาเป็น อะมิโน พลัส โดยปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการตลาดและ
  จุดขายใหม่ทั้งหมด
 • ออกผลิตภัณฑ์ใหม่กาแฟพร้อมดื่มภายใต้ชื่อ คอฟฟิโอ
  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เข้าเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
 • ออกผลิตภัณฑ์ชาเขียวรสชาดำผสมมะนาว
 • เปิดดำเนินการโรงงานอมตะนคร
 • เริ่มผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มน้ำผลไม้ผสมอะมิโนภายใต้ชื่อ อะมิโน โอเค
 • วันที่ 25 สิงหาคม 2547 นำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  เปิดบริการ โออิชิ แกรนด์ แกรนด์บุฟเฟต์ ที่สยามดิสคัฟเวอรี่
 • เปิดดำเนินการครัวกลางแห่งใหม่ที่โรงงานนวนคร หน่วยผลิตอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อสนับสนุนการขาย
  ภายในร้านค้าของบริษัท
  เริ่มการผลิตเครื่องดื่มชาเขียวออกสู่ตลาดภายใต้ชื่อ โออิชิ กรีนที
 • เปิดบริการร้านอาหารระบบสายพานสไตล์บุฟเฟต์ที่บริการทั้งข้าวปั้นหน้าต่างๆ และสุกี้หม้อไฟญี่ปุ่น
  ภายใต้ชื่อ ชาบูชิ
 • เปิดให้บริการร้านบะหมี่ญี่ปุ่นภายใต้ชื่อ โออิชิ ราเมน
 • วันที่ 9 กันยายน 2542 เปิดดำเนินการร้านอาหารญี่ปุ่น โออิชิ